MER OM UTROSKAP

I parforhold er det ofte slik at alt starter med bare glede.

Etterhvert kan forholdet ta en vending som gjør at ikke alt er like bra lengre.

Mange av oss velger da å kommunisere dette godt med partneren sin, samtidig som noen søker enklere utveier som ikke krever like mye. For det er en stor påkjenning å jobbe seg igjennom de vanskelige tidene, og med dagens apper gjør det enkelt å møte andre for korte eller lengre relasjoner er dette en enklere vei.

Utroskap er gjerne en enkel vei ut. Helst såpass åpenlyst at partneren får mistanke eller finner det ut på en måte. Stereotypene er jo at menn ofte er utro på grunn av spenning, men det kan like godt være mangel på nærhet i relasjonen som utløser dette.

Derfor er det enklere for en mann som ikke i utgangspunktet prater mest om følelser å velge den enkle veien et er å være utro. Enten om det blir en kort eller lengre affære er det gjerne korte relasjoner som menn tyr til.

hvis en mann er utro, vil han i noen tilfeller derfor ut av relasjonen. Utroskapen er den korte veien ut. Om dette kommer ut blir han utpekt til å være en drittsekk.

Enda verre blir det om partneren i nåværende relasjon likevel er innstilt på å holde på relasjonen og ønsker å tilgi mannen. Det kan skape enda mer økt frustrasjon og kanskje en dårligere relasjon også i tiden fremover.

Langvarige utroskap er gjerne når det er spenning involvert. Her skal ting holdes skjult og spenningen i det å være utro er like givende som selve utroskapen.

Meldinger skal skjules, korte møter og hemmeligheter skal holdes.

Det er gjerne her de fleste blir oppmerksomme på endringer i adferdsmønster til den som er utro.

Mobilen har plutselig kodelås, eller den er endret fra hva den var tidligere. Overtid kreves fra jobben, selv om ingen kan bekrefte at den som er utro har vært der.

Alle de små hintene bygger seg opp og en finner gjerne ut av dette. Eller tar aktive grep om magefølelsen og engasjerer en profesjonell til å ta affære og få dokumentert utroskapen.

Andre stikker hodet i sanden og overser det hele.

Flere partnere er også en vanlig form. Her vil det være relasjoner på samme nivå til flere partnere.

Noe som kan gå utover kvalitetstiden en har sammen, og det krever også en nøysom person. Mange hendelser som skal kunne holdes styr på.

Er det noen veier som krysses eller noe som må gjøres på spesielle tidspunkt er det stor sannsynlighet for at alt rakner sammen og de som er involverte finner ut av utroskapen og hvilken dimensjon den har.

Tilfeldig relasjoner er kanskje det de fleste kjenner seg mest igjen i. Dette vil være typisk en arbeidsreise med en kollega som ble mer intim enn tiltenkt, eller julebordet som gikk over styr og følelsene der og da var det som spilte inn.

Det kan på ingen måte godtas dette heller, men det ligger gjerne ikke mer bak enn sex der og da. Følelser og slikt er utelatt.

Kvinner er redd utroskap skal ha skape følelser

Når først utroskapen er avdekket er det gjerne forskjellig frykt som sitter igjen hos den andre partneren, avhengig av kjønn. For kvinner er det frykten for at relasjonen skal ha skap følelser hos partneren som er den største frykten.

Det kan gjerne ikke rettes opp og er en stor faktor for at samlivet brytes opp.

Det er enklere å tilgi en relasjon som kun var basert på sex og fantasi. Følelsene er vanskeligere å styre og gir lite rom for å komme seg videre etter utroskapen.

Menn er redd for at utroskap på grunn av selve akten

På den andre siden er menn mest redd for selve akten. Altså sexen som skjer under ekteskapet. Tanken på at dama har vært seksuelt aktiv med en annen mann er ikke til å tolerere.

Her vil dette være en stor faktor til å avslutte hele relasjonen, kontra følelsesmessig utroskap.

For mange er det mange tanker som farer igjennom hodet når du oppdager hva du har gjort. Hvem kunne tro at du kunne ta steget og gå utenfor ekteskapet på denne måten?

Utroskap har liksom aldri helt vært deg. Det kan skje de fleste og det er gjerne noe som mangler i relasjonen du har i dag eller en spenning og tiltrekning til en person du etterhvert har kommet til å stå nær som nå har blitt en realitet. Men er det ulovlig?

Utroskap var tidligere ulovlig, så du kan ta det helt med ro og det er ikke lengre straffbart. Det som derimot kan bli den vanskelige delen nå er å leve med dette.

Mange velger å fortelle partneren hva som har skjedd og ta konsekvensene og kampene deretter. Selv om andre igjen velger å tie helt om det som har skjedd, med den tyngende samvittigheten en da sitter med.

Før 1927 var det nemlig straffbart med utroskap. Straffeloven sa klart og tydelig at de som hadde samleie, altså var utro, med andre enn sin ektefelle kunne straffes med inntil 3 måneder i fengsel.

Dette ble opphevet i 1927, så det er ikke lengre et tema. Påfølgende samvittighet, skilsmisse og andre utfall derimot det er fortsatt gjeldende og blir en personlig sak for deg som har vært utro.

Utroskap er noe ikke alle gjør. Det er noe som kan oppstå helt ut av det blå, være planlagt eller være en del av ens personlighet. Personligheten kan nemlig være avgjørende for om du tar steget.

Samt de verdiene som du har med deg.
Samliv utenfor ekteskap og samboerskap er gjerne det vi definerer som utroskap.

Selv om det i noen kulturer er tillatt i mindre eller større former. I de nordiske landene er i hvert fall første definisjon gjeldende.

Det kan være mange grunner til at utroskap oppstår. Vanlige årsaker er at en mistrives med sin samboer eller ektefelle. Mann og kone kan få problemer som det etterhvert virker umulig å komme seg ut av.

Kommunikasjon er gjerne det som bryter sammen først og det merkes. Da vil den i relasjonen som er mest avhengig av nærhet, ømhet og kjærlighet være den som søker noe annet.

Kommer det da en situasjon som gjør at det kan oppstå utroskap vil dette forfølges.

I en slik situasjon er det gjerne en del spenning, det er en ny person samt et begjær for denne personen. Spenningen er kanskje like utløsende som manglende nærhet og kan drive utroskapen langt.

Heldigvis har de fleste av oss gode relasjoner til partneren, med god kommunikasjon og slikt på plass. Da minsker risikoen for at det er verdt å bryte relasjonen for en tilfeldig partner.

Selv om vi også endrer oss i livet og kanskje søker noe annet som kan tilfredsstille oss.

Skulle du ha mistanke om utroskap kan du ta kontakt for å sørge for en profesjonell partner som sørger for å skaffe bevis om det finnes noen. Slik at du kan legge det bak deg og komme deg videre med livet. Du vil i hvert fall på sannheten på bordet og kan handle ut ifra dette.

I dyrelivet er det ingenting som heter utroskap.

Selv om noen gjerne holder sammen i korte eller lengre perioder så er det ingen definert rolle til dette med utroskap.

Ekteskap og samboerskap er skapt av mennesker og samfunnet.

De er kun i nyere tid at utroskap er definert i flere samfunnslag.

For den mannlige delen av dyreverden og mennesker er det en stor fordel å være utro.

Dette vil nemlig i teorien sørge for større spredning av arvemateriale til flere forskjellige partnere. Noe som igjen vil øke sannsynligheten for at avkommet overlever, og får de beste levekår.

Biologien er satt opp på denne måten og er en iboende faktor for å overleve

Etter at du har funnet ut at partneren din er utro er det gjerne et følelses spekter som settes i gang.

Her vil det være ukontrollerbare følelser som styrer deg. Kanskje til og med den logiske delen av deg krangler enormt med den følelsesmessige delen.

Det gjør det vanskelig å håndtere en slik situasjon.

De mest normale følelsene vil være at du er bedratt og medfølgende svik.

Tilliten til partneren er brutt og det kan ta lang tid å bygge denne opp igjen. Noen forsøker selvfølgelig å følge dette opp i ettertid.

Finne løsninger og måter å bygge opp tillit igjen, mens andre bryter relasjonen tvert av.

Før utroskapen starter gjerne følelsene allerede. Det kan være dårlige magefølelser fra hint som kommer i tide og utider.

Plutselige overtidstimer, en jobbreise som du finner ut var med en annen kollega enn det først ble nevnt osv. Tankene kan spinne seg store og du blir i villrede.

Det finnes da selvfølgelig tjenester for å finne ut av dette.

Det kan være at du ikke vil vite det, men mange benytter seg av profesjonell hjelp til å finne ut om partneren er utro.

Beviser som bilder, film og lydopptak vil være det du sitter igjen med om det stemmer.

Samtidig som du kan finne ut at partneren ikke er utro, noe som kan gi deg en viss ro, samtidig som kanskje magefølelsen strides med dette.

I utroskap er det gjerne noen personlighetstyper som utpeker seg til å være utro enn andre. Det er jo naturlig da man oppsøker forskjellige ting basert på personligheten.

Innadvendte personer er gjerne ikke utro, da de ikke ønsker å tiltrekke seg nye personer inn i kretsen sin og har vanskeligheter med å ta kontakt med andre.

Utadvendte personer derimot er den gruppen som gjerne er utro. Her søker de nye relasjoner og finner dette både givende og spennende.

Videre er utadvendte personer gjerne de som søker mer spenning, noe utroskap gjerne er med det hemmelighold og lignende som følger med.

Impulsive personer er også gjerne noen som er mer utsatt for å være utro. Spesielt i de tradisjonelle utroskapssituasjonene som julebord, overtidsarbeid og jobbreiser.

Der kan det være mye dødtid som gjerne fylles opp med uforpliktende middager og tid sammen. Noe som kan føre personene nærere hverandre, og spesielt over tid. Følelser kan utvikles og begjær dannes. Dette vil til slutt få utløp hos de flere.

har du mistanke-om-utroskap?

Kontakt oss

Er partneren din utro, eller har du mistanke om det? Vi kan hjelpe deg med å finne svarene du søker